Kasım 2021'deki ilk Yatırımcı Günü’nden iki yıl sonra bir Sermaye Piyasası Günü’nde 2023 sonunda Iveco Group’un, 2026 için belirlediği hedefleri şimdiden yerine getirdiği göze çarpıyor. 

Iveco Group, 2021'den önceki stratejik planında, endüstriyel faaliyetlerin toplam net gelirlerinin 2026 yılına kadar 16,5 ila 17,5 milyar Euro arasında olmasını hedeflemişti. Grup, 2023 yılı sonunda 15,9 milyar Euro’ya ulaştı. Finansal performansını değerlendirmede önemli kriterlerden olan ve 2026 düzeltilmiş FVÖK marjı %5 ila %6 arasında belirten şirket,  FVÖK’ün 2019'da %3,6 idi. 

Endüstriyel Faaliyetlerden Serbest Nakit Akışı için Iveco Group 2026'da 500 milyon Euro hedeflemişti ve 2023'te önceki hedefin de ötesinde 400 milyon Euro’nun üzerine ulaştı. Bu sonuçlar büyük ölçüde şirketin 36.000'den fazla çalışandan oluşan küresel işgücüne ve 'tek ekip' yaklaşımına atfedilebilir. Iveco Group CEO'su Gerrit Marx, konuya ilişkin şunları söyledi: "Değerlerimizden ilki 'alışılmış olanın ötesine geçeriz'. Bu, grubumuzun ruhunu temsil ediyor. Bilinçli bir şekilde sınırları zorlama ve cesurca hareket etme tutkumuzu açıkça yansıtıyor. Verdiğimiz sözleri yerine getirebileceğimizi gösterdik. Bugün kendimizi yeni bir plana, ürün portföyümüzü hızlandırmaya, daha güçlü ve daha çeşitli ortaklıklara ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzu hızlandırmaya adıyoruz. Bu taahhütleri yerine getireceğiz çünkü bizim ve beş iş birimimizin önündeki yollar, fırsatlar hem heyecan verici hem sınırsız. Dahası, içerideki olanaklardan yararlanırken, dışarıdaki güçlü fırsatları da keşfetmeye devam edeceğiz."

Iveco Group’un gelecekteki büyüme için temel stratejik dayanaklar: İnovasyon, Mali Disiplin, Ortaklıklar ve Sürdürülebilirlik. Olarak gösteriliyor. 
 
İnovasyon
Iveco, inovasyona yönelik 2024'ten 2028'e kadar 5,5 milyar Euro'nun üzerinde yatırım gerçekleştirecek. Şirket, inovasyonu üç temel alanda yönlendirmektedir: Enerji Dönüşümü, Yapay Zekâ ve Yazılım Tanımlı Araçlar ve Otonom Sürüş. 

Şirket, Enerji Dönüşümü alanında, 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini bir kez daha teyit ediyor. Bu hedefe ulaşmada Iveco Group'un yeşil ve sıfır emisyonlu çözümleri içeren çoklu tahrik yaklaşımı önemli bir rol oynuyor. Bunlar, GATE-Yeşil ve Gelişmiş Ulaşım Ekosistemi gibi yenilikçi kullanım başına ödeme iş modelleri ile desteklenecek. 

Yapay Zekâ, veri analizi, makine-insan etkileşimi ve yazılım geliştirme gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlayan Generative AI ile Iveco Group'un müşteri odaklı yeniliklerinin merkezinde yer alıyor. Iveco Group, önümüzdeki yıllarda 500 uzman mühendisten oluşan bir ekip kurmayı planlayarak kendi Yazılım ve Analitik Laboratuvarını açtı. Iveco Group halihazırda Avrupa'da halka açık yollarda Otonom Sürüşü test ediyor. Bu gelişme ve hızlı ticarileştirme için, diğer kamyon OEM'lerinin yanı sıra küresel bir sürücüsüz kamyon teknolojisi sağlayıcısı olan PLUS ile iş birliği esastır. Bu gelişmeler, bugün sürücülere ve filo sahiplerine yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş sürücü destek sistemleri sunuyor. 

DAF Filo Yönetimini PACCAR Connect'le Sağlıyor DAF Filo Yönetimini PACCAR Connect'le Sağlıyor

Mali Disiplin
Iveco Group nakit yaratma potansiyelini artırmaya ve mümkün olan yerlerde mevsimselliği azaltmaya kararlıdır. Aynı zamanda, maliyet optimizasyonu ve verimliliğe devam eden odaklanma, ürün maliyetlerini daha da düşürmeyi hedefliyor. Böylece 2028 yılına kadar 2023'e kıyasla 50 baz puan azaltılması öngörülen yalın bir SG&A yapısını korumayı amaçlyor.

Şirketin önceki operasyonel mükemmellik programı 2019-2026 zaman diliminde 1 milyar Euro tasarruf hedefliyordu. Iveco Group, 2023 yılı sonunda 300 milyon Euro operasyonel verimlilik ve hacim, karışım ve fiyatlandırma açısından 600 milyon Euro daha iyileştirilmiş kârlılık ayırarak hedefine ulaşmıştı. 
Yeni planla, 2024'ten başlayarak, şirket 2026'ya kadar 600 milyon Euro ve 2028'e kadar 400 milyon Euro olmak üzere 1 milyar Euro verimlilik taahhüdünde bulunuyor. Bu, ürün karmaşıklığını azaltmayı, en iyi maliyetli ülke tedarikini optimize etmeyi, üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan ayrıntılı bir dizi girişimin uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Yatırımlar açısından, önümüzdeki beş yıl için öngörülen 5,5 milyar Euro, yatırım harcamaları ve aktifleştirilmiş Ar-Ge arasında paylaştırılıyor. Toplam yatırımların yüzde 50'sinden fazlası uyumluluk veya mevzuat kısıtlamalarına bağlı değild, dolayısıyla gerektiğinde pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına olanak tanıyor. 

Ortaklıklar
Iveco Group'un stratejisi, inovasyonu hızlandırmak için benzer düşünen, çevik kuruluşlarla ortaklık kurmayı içerir. Iveco Group, Avrupa pazarları için hem akülü elektrikli kamyonlar hem de yakıt hücreli elektrikli kamyonlar dahil olmak üzere elektrikli ağır hizmet kamyon çözümleri alanında Hyundai Motor Company ile ortaklığını genişletiyor ve derinleştiriyor. İki şirket, her iki tarafın ileri teknolojilerinden ve varlıklarından yararlanarak sürdürülebilir bir geleceğe geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Eylül 2022'de Hannover'deki IAA Transportation etkinliğinde ilk IVECO eDaily Yakıt Hücreli Elektrikli Aracı tannıttı. Bu tanıtımı Ekim 2023'te Brüksel'deki Busworld'de IVECO BUS E- WAY H2'nin ilk lansmanı izledi. Son olarak, bu yılın şubat ayında iki şirket, Hyundai'nin eLCV platformunu temel alarak Avrupa için IVECO markalı tamamen elektrikli bir hafif ticari araç için bir tedarik anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Başka bir ortaklık konusu ise IVECO ve Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks arasında gelişti. İki firma, 2028/2029'da yürürlüğe girecek yeni yönetmeliklerle uyumlu ağır hizmet kamyonları için ortak bir kabin yapısının geliştirilmesine yönelik iş birliğinin araştırılmasıyla ilgili bir Mutabakat Anlaşması’na imza attı. Bu, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan yeni ürün ve teknolojilerin birlikte geliştirilmesinde bir ön adım oldu.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Iveco Group için kilit unsur olarak öne çıkıyor. Şirket sürdürülebilirlik hedeflerinde şimdiden 2026 hedeflerinin çok ilerisine ulaştı. Iveco Group küresel tesislerde yüzde 60 su geri dönüşümü hedefini aşarak 2023 sonunda yüzde 64'e ulaştı. Geçen yılın sonunda, 2021'de yüzde 18,2 olan yönetim pozisyonlarının yüzde 24'ü kadınlara aitti ve yüzde 23 olarak belirlenen 2026 hedefini şimdiden aştı. Müşteri deneyimindeki Net Tavsiye Skoru 2021'e kıyasla yüzde 20 artarak hedefe orijinal plandan üç yıl önce ulaştı. Grup ayrıca işyeri yaralanmalarını azaltma hedeflerine planlanandan çok önce ulaşma yolunda ilerliyor 
Iveco Group, 2026 yılına kadar toplam elektrik tüketiminin yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. Bu hedefin son tarihi 2030'dan 2026'ya öngörülmüştü. Grup, 2026 yılına kadar dünya çapındaki şirket tesislerinde endüstriyel suyun yüzde 75'ini geri dönüştürmeyi hedefliyor. 
 

Editör: Akın Öcal