Alışan Lojistik Renault Trucks’tan 150 Adet Çekici Aldı Alışan Lojistik Renault Trucks’tan 150 Adet Çekici Aldı

25 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kombine Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında tanımlanan “Yeşil Lojistik Belgesi” için belirlenen zamanda sona yaklaşılıyor. 
Türkiye’de bütünleşik, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik kapsamında tanımlanan kombine taşımacılık ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten taşımacılar için düzenlenecek “Yeşil Lojistik Belgesi” almak isteyen işletmecilerin başvurularının alınmasına 1 Ocak 2023 tarihinde başlanmıştı. 
“Yeşil Lojistik Belgesi” için başvuru yapacak taşımacıların başvurularını ilgili genel müdürlüğe Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nde istenen bilgi ve belgelerle T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın KEP adresi üzerinden ve elektronik imzalı resmi yazı ile yapmaları gerekiyor.
 

Editör: Akın Öcal