30 Ekim 2023 tarihinde kurulan Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LOJİDER) kısa zaman içinde 150 üyeye ulaşarak kuruluşunu ve hedeflerini bir basın toplantısıyla duyurdu. UND ve UTİKAD, Demiryolu Taşımacılar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına bir alternatif olarak kurulmadıklarını kaydeden LOJİDER kurucuları, ulusal ve uluslararası ayrımı yapmadan lojistik kavramı altında hizmet üreten her kurumsal yapının derneğe üye olabileceğini aktardılar. 

Genel kurulu yapılmadığı için için henüz yönetim kurulunu oluşturmadıklarını ancak Şubat-Mart aylarında yapacakları toplantıyla birlikte bu süreci tamamlayacaklarını kaydeden dernek kurucularından Kayıhan Özdemir Turan, “Sektörde birçok dernek var ancak sivil toplum kuruyuşlarının sayısı arttıkça insanlar kendilerini daha güvenli ve huzurlu hisseder” dedi.

Yurtiçinde konteyner taşıması yapan CSM Taşımacılık yöneticisi Cesim Tayfur üye olarak seslerini hiçbir yerde duyuramadıkları için LOJİDER’e üye olduklarını açıkladı. 

Kurucu üyelerden Yeditepe Kargo Taşımacılık CEO'su Alp Tuğhan da İzmirli bir firma olarak derneğe üye olduklarını belirterek, “Bugün sadece havayolu taşıması yapan bir firma bile paketlemeden sigortaya kadar farklı alanlarda hizmet üretenlerle birlikte çalışmak zorunda. Örneğin İzmir'de sigortada birkaç acente ile çalışıyorum. Dernek vasıtasıyla 81 ilde diğer meslektaşlarla bir araya gelerek ortak güçle hareket edebiliriz ve ortak yol haritası oluşturabiliriz" dedi.

Toplantıda söz alan SOFT İş Çözümleri’nden Ergin Kargalıoğlu da sektörün dijital bir dönüşüm geçirdiğini ve bu süreçte lojistiğin bütün taraflarının sağlıklı bir dönüşüm için bütün paydaşların beraber hareket etmesi gerektiğini kaydetti. 
  
Toplantıda LOJİDER’in kendi üyeleri arasındaki yakın iletişimle kendi arasında bir ekonomik değer de yaratmayı planladığı kaydedildi. 

Toplantıda LOJİDER’in basın açıklamasını ise dernek kurucularından ZEN Lojistik Genel Müdürü Şerife Türünç okudu. Türünç’ün okuduğu LOJİDER’in kuruluş amaç ve hedefleri aşağıda yer alıyor: 
“100 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda lojistiğin önemini "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" sözleriyle vurgulamıştı. Bir asır sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz ve "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığımız bugünlerde, ülkemizin ekonomik kalkınmasında lojistik hizmetlerin değeri tartışılmazdır.

Aralık 2019'da başlayan ve günlük hayatımızı büyük ölçüde etkileyen küresel salgın ve 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi yasa boğan asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde lojistik hizmetlerin toplum yaşamındaki önemi ve değeri bir kez daha net bir şekilde görülmüştür.

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri tesisinde lojistik hizmetlerin önemi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak yaygınlaşan dijitalleşme, çevre kirliliği sonrası artan yeşil lojistik bilinci ve çevreye duyarlı sürdürülebilir taşımacılık modellerine talep vb. süreçlere uyum sağlamak adına proaktif hareket eden Türk Lojistik Sektörü, ülkemizin iç ve dış ticaretine ve gündelik yaşam kalitemizin korunmasına geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemli katkılar vermeye devam edecektir. Ülkemizin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ekonomik kalkınmasına ve hizmet ihracatına katkı sağlayan ve her ilimize yayılan güçlü bir lojistik ordusu bulunmaktadır.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının ilk günü olan 30 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde ulusal ve uluslararası lojistiği temsil eden ve taşımacılık (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu), depolama, katma değerli hizmetler (paketleme, etiketleme, barkodlama, paletleme vb.), sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler (muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, konteyner astarı serimi, fumigasyon uygulaması), gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü bir ses olma vizyonu ile kurulmuştur.

ENLOG Filosu 20 Ford Trucks Araçla Genişledi ENLOG Filosu 20 Ford Trucks Araçla Genişledi

Derneğimizin kuruluş tarihinden bugüne geçen kısa zamanda üye sayımız 150 olmuştur. Meslektaşlarımızın bu desteği ile ülkemizin 7 bölgesinden üyelerimiz bulunmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ülküsü ve ortak akıl ile hareket eden ve ülkemizin her ilinde üretilen lojistik hizmetin sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olacaktır.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, sektörümüzde ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve yerel kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket etme kültürü ve ülküsüyle, güçlü bir lojistik ekosistemi oluşturma hedefi ile sektörümüzün gelişimi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek, bölgesel ve global oluşumların üyesi olarak lojistik sektörünün gelişmesine yönelik faaliyetlere liderlik edecektir.

Kısa adı "LojiDer" olan derneğimizin misyonunu, "Ülkemizin her ilinde, lojistik sektöründe icra edilen tüm hizmetleri; insan, teknoloji ve sürdürülebilir sistemler odaklı, geliştirerek sektörümüzü geleceğe hazırlamak", vizyonunu ise "Lojistik sektöründe ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı verecek ulusal ve uluslararası öncü ve güçlü bir STK olmak" şeklinde belirlediğimizi bilgilerinize sunarız.”

Editör: Akın Öcal