KIA Avrupa Ticari Araç Pazarına Elektrikli PV5 İle Giriyor KIA Avrupa Ticari Araç Pazarına Elektrikli PV5 İle Giriyor

Bağımsız güvence ve risk yönetimi şirketi DNV'nin en son 'Transport in Transition' (Değişimdeki Taşımacılık) raporuna göre, otomotivdeki elektriklenme teknolojisindeki etkisinin artmasıyla taşımacılıktaki bugün elektriğin yüzde 1 olan payı 2050'de yüzde 23'e çıkacak.

Rapora göre daha önce elektriklendirmenin zor olduğu düşünülen ağır yük taşımacılığı ve havacılık gibi sektörlerde dahi bu teknolojinin hız kazanmaya devam edeceği kaydediliyor. 

DNV'nin sistem dinamiklerine dayalı Enerji Geçiş Görünümü modelinden yararlanan Değişimdeki Taşımacılık Raporu, sektörü karbondan arındırırken, giderek daha fazla sayıda insanı ve yük miktarını taşımak için gereken yakıt, elektrik ve altyapıdaki büyük değişiklikleri araştırıyor.

Raporda her ne kadar taşımacılık sektöründeki petrol talebinin 2050 yılına kadar yarıya ineceği tahmin edilse de geçişin şu andaki hızının Paris Anlaşması hedeflerine göre ciddi şekilde geride olduğu kaydediliyor. 
Bugün, yolcu ve yük taşımacılığının küresel enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve bu payın, 2050 yılına kadar yüzde 30'a çıkması tahmin ediliyor. 
Karayolu taşımacılığının harcadığı petrolün, günlük 38 milyon varilden (bpd) 2050'de günde 19 milyon varile düşmesi beklenirken oransal payının ise yüzde 91 seviyesinden yüzde 57'ye düşürerek fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmada başı çekmesi öngörülüyor. 
Havacılıkta elektriklenme çok uzak
Ancak, elektriklenmeden henüz çok uzak olan havacılık endüstrisindeki petrol tüketiminin 2050'ye kadar neredeyse sabit kalması ve aynı yıl hidrokarbonların sektörde yüzde 60'lık bir paya sahip olması tahmin ediliyor.

Denizcilikte karbonsuzlaşma yakıt karışımlarıyla gelecek
Denizcilik sektöründeki değişim ise özellikle kendini karbondan arındırma çabasıyla gelişen yakıt karışımıyla kendini gösterecek. Bugün neredeyse tamamen petrol bazlı yakıtlara dayanan deniz taşımacılığının 2050 yılına kadar yüzde 50 oranında düşük ve sıfır karbonlu yakıtlarla, yüzde 19 doğal gaz ve yüzde 18 biyokütleden oluşan bir enerji karışımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.  
Rapora göre karayolu taşımacılığını şekillendirmesi beklenen elektrik teknolojisi; kısa deniz taşımacılığı ve büyük gemi taşıması da dahil olmak üzere yalnızca yüzde 4'lük bir pay alacak.
 

Editör: Akın Öcal