Avrupa Komisyonu bugün (14 Mart 2022) 2030 yılına kadar Avrupa Birliği  sınırları içerisinde 35 milyar metreküp biyometan üretme hedefini açıkladı. Bu tarihî adım, Rusya’dan ithal edilen doğal gazın yüzde 20’sini, sürdürülebilir, daha ucuz ve yerel olarak üretilebilen alternatif ile değiştirmeyi hedefliyor. Biyometan aynı zamanda üretim sürecinde çıkan yan ürünlerin, pahalı sentetik gübrelerin yerine geçmesiyle yiyecek fiyatlarındaki dalgalanmaların da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Avrupa Biyogaz ve Ortak Gelecekler Birliğini oluşturan 30 kurum, geçen Aralık’ta Biyometan Bildirgesini yayınlamış, biyometan varlıklarını 35 milyar metreküpe çıkarma çağrısını yapmıştı. Bu hedefin parçası olarak AB, 2022 yılı içerisinde mevcut biyometan varlığını da iki katına çıkarmayı istiyor. Bu, hızlı bir biçimde adım atılmasını gerektirirken AB Yenilenebilir Enerji Direktifi başta olmak üzere çeşitli yasal süreçlere de entegrasyonunu zorunlu kılıyor.

Iveco biyometan kullanımı destekliyor

Yeni Sprinter ve Elektrikli Sprinter’ın Türkiye’ye Gelme Tarihi Belli Oldu Yeni Sprinter ve Elektrikli Sprinter’ın Türkiye’ye Gelme Tarihi Belli Oldu

Ticari araç üreticisi IVECO da biyometan değer zincirindeki 30 kuruluş arasına geçtiğimiz aylarda katılmıştı.  Ticari araç endüstrisinde alternatif yakıtlı araçlar konusunda en deneyimli marka olan Iveco, ulaşım ve sanayi gibi sektörleri karbondan arındırmak için bu yenilenebilir gazın enerji tüketimindeki payının artmasını destekleyen şirketler arasında yer alıyor.

Yeni üretim kapasitesine dev yatırım

Hedefe ulaşmada atıklar ana kaynağı oluştururken ardıl ya da çift ekin ekim uygulamaları da yiyecek ve yem üretimi ile rekabet etmeksizin bir ek kaynak olarak düşünülebileceği ifade ediliyor. Bugün itibarıyla AB 3 milyar metreküp biyometan üretiyor. Bunu 35 milyara çıkarmak, çoğunlukla atıklardan oluşan sürdürülebilir biyokütle hammaddesinin mobilizasyonunu ve 5 bin yeni biyometan tesisinin inşaatını gerektiriyor. Teknik açıdan bu, önümüzdeki 8 yıl içinde 80 milyar euroluk yatırımla uygulanabilir ve doğal gazdan belirgin derecede ucuz olacak biçimde biyometan üretimi gerçekleştirilebilir. Yeni entegre biyogaz – biyometan tesislerinin yanı sıra mevcut biyogaz tesislerine metanlaştırma üniteleri eklemek maliyet açısından daha ekonomik olması bekleniyor.

35 milyar metreküpün dağılımı

AB’nin kendi biyokütle kaynakları aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde 35 milyar metreküp biyometanı nasıl üreteceğini de şu şekilde planlıyor: Gübre 16 milyar metreküp, tarımsal atıklar 10 milyar metreküp, yiyecek artıkları 2 milyar metreküp, endüstriyel atık su 3 milyar metreküp, ve ardışık olarak üretilen silaj / çift ekin  4 milyar metreküp.

Editör: Akın Öcal