2019 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) katılımcısı ve sonraki yıl UNGC’nin İtalya ağının kurucu üyesi olan Prometeon Tyre Group (PTG), 2021’de sürdürülebilirlik konusunun şirket için taşıdığı anlamı yansıtan bir dizi önemli aksiyon aldı. Prometeon, sürdürülebilirliği gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden mevcut ihtiyaçları karşılama şeklinde olarak tanımlıyor.

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi: “Önümüzdeki birkaç yılda teknolojik gelişmeler ile hem çevreye hem şirketin her gün çalıştığı tüm topluluklara ve insanlara saygı anlamına gelen sürdürülebilirliği dengelemeye odaklanacağız. Prometeon, 2021 yılından itibaren devreye aldığı girişimlerle sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam etmeye hazır.”

Prometeon Tyre Group İç Denetim ve Sürdürülebilirlik Üst Yöneticisi Nicolas Marchi: “PTG olarak sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sunmak için sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarımızı devam ettirmeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yönetişimden finansal, çevresel ve sosyal konulara kadar tüm kurumsal süreçleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı taahhüt ediyoruz.”

Busplaner’dan Continental Otobüs Lastiklerine Ödül Busplaner’dan Continental Otobüs Lastiklerine Ödül

PTG, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) desteklemek ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını verilen taahhütlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için 2021 yılında UNGC’nin on ilkesini referans alarak kendi sürdürülebilirlik planını oluşturdu. Prometeon Tyre Group güçlü bir kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesi oluşturmak için sürdürülebilirlik raporunu yönetişim ve iş etiği, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlar olmak üzere dört temel üzerinde inşa ediyor.

Hammadde tedarikçilerinin denetlenmesi

PTG, sürdürülebilirlik ilkelerine paralel olarak üçüncü partiler tedarik zinciri yönetimi için, bir denetim programını uygulamaya almış bulunuyor. Ham madde (doğal kauçuk, karbon siyahı, kimyasallar, vb.) tedarikine ilişkin denetimler her yıl yürütülerek belirlenmiş standartlara uyum sağlanması ve dış kaynak faaliyetlere bağlı risklerin azaltılmasını mümkün kılıyor. PTG bu sayede tedarikçilerinin performansını izleyip değerlendiriyor ve böylece ürün ve hizmetlerinin uygunluğunu kontrol ediyor. Bu çalışmalarla tedarikçilerin sorumlu ve sürdürülebilir satın alma yapmalarına imkan veren politika ve prosedürlerin analiz edilmesi ile beraber tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik ve uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Gerekli durum tespit çalışmalarının kapsamını genişletmek için kobalt ve mineral tedarikçilerini de denetlemeye karar veren Prometeon, bu denetimlerin sonuçlarını 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınlayacak.

Çatışmalı bölgelerden tedarik

PTG, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki çatışmalar konusunda uluslararası kaygıları paylaşıyor. PTG bu doğrultuda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkeler gibi çatışma bölgelerinden çıkarılan kobalt ve minerallerin suiistimal edilmesini ve satışını önlemek için prosedürlerini güçlendirdi. Çatışma Bölgelerinden Mineraller ve Kobalt Tedarik Politikasını uygulamaya koyarak kobalt cevherini de gerekli durum tespit çalışmalarının kapsamına dahil etmeye karar verdi. PTG, insan haklarını korumayı ve bu haklara saygılı davranmayı, çatışma bölgelerinden tedarik edilen hiçbir mineralin veya kobaltın kullanılmamasını sağlamayı taahhüt ediyor.

Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi

Prometeon, Aralık 2021’de toplam 350 milyon euro değerinde sürdürülebilirlik endeksli kredi aldı. 200 milyon euro tutarındaki kısmı vadeli kredi ve 150 milyon euro tutarındaki kısmı çok para birimli döner kredi tahsisinden oluşan bir yıl uzatma opsiyonlu ve üç yıl vadeli finansman, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi ve yeni yatırımlar dahil çeşitli iş ihtiyaçları için kullanılacak. Grubun benimsediği sürdürülebilirlik politikalarına endeksli kredi fiyatlandırması uygulanacağı için PTG, sürdürülebilirlik eğitimi, atık (lastik) yönetimi ve değer zincirinde sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konularında 2025 sonuna kadar ulaşılacak spesifik hedefler belirledi. Sonuçlar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılacak.

 

Editör: Akın Öcal