Goodyear lastik ömrünü uzatmak için soya yağı, pirinç kabuğu ve kül silika gibi alternatif ham maddeler üzerinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirirken, bir taraftan da ömrünü tamamlayan lastiklerin daha verimli, yararlı ve daha az atık oluşturacak şeklinde yeniden kullanımı konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Dünya genelindeki tüm sürücüler için iklim değişikliğine dair bilinç oluşturma konusunda da bir hedef belirleyen Goodyear, bu doğrultuda; karbondioksit salınımın azaltılması için çalışmalar yürütüyor. Emisyon azaltımı için tedarikçiler ve iş birliği yapılan markalar ile ortak hedefler ve süreçler beliriyor ve bu süreçlerin takibini hayata geçiriyor.

Goodyear, Avrupa ve Türkiye’deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor. Goodyear’ın, Avrupa ve Türkiye’deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçmesi kararı, şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonları yoğunluğunu yüzde 25 azaltma hedefinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Geçiş sonucunda şirketin karbon ayak izi 260.000 tona kadar düşecek. 

Goodyear, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tesislerinde 2022 yılının sonuna kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarikine yönelik çok aşamalı bir planın ilk adımı kapsamında Avrupa ve Türkiye'de* bulunan Goodyear tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçecek.

Allison Farklı Enerjili Teknolojilerini IFAT’ta Tanıtacak Allison Farklı Enerjili Teknolojilerini IFAT’ta Tanıtacak

Yaklaşık 700.000 megawatt-saat yenilenebilir enerji satın alan Goodyear, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda'daki üretim tesislerinin sürdürülebilir elektrikle çalışmasını sağlayabilecek. Bu geçiş sonucunda şirketin karbon ayak izi 260.000 tona kadar düşecek.

Goodyear bu kritik geçişi gerçekleştirmek için hidroelektrik, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artıracak.

Editör: Akın Öcal