The Goodyear Tire & Rubber Company 2021 raporu, dört temel ilkesi olan; Sürdürülebilir Tedarik, Sorumlu Operasyonlar, Gelişmiş Mobilite ve Örnek Şirket Kültürü başlıkları üzerine oluşturuldu.

Sürdürülebilir Tedarik: Goodyear'ın bilim insanları ve mühendisleri, yüzde 70 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş örnek bir lastik geliştirirken bu gelişmenin şirketin 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş bir lastik üretme hedefine doğru önemli bir ilerleme olarak gösteriliyor.  Örnek lastik, metan, karbondioksit ve bitkisel yağdan üretilmiş üç farklı karbon siyahı, soya yağı, pirinç çeltiği külü silisyumu ile plastik şişeler ve diğer plastik atıklardan geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş polyesterin aralarında bulunduğu 13 bileşenden oluşuyor.

H.I.G Capital Spheros’u Valeo’dan Satın Aldı H.I.G Capital Spheros’u Valeo’dan Satın Aldı

Sorumlu Operasyonlar: 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlama gibi iddialı bir uzun vadeli iklim hedefi açıklayan Goodyear, çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ederek 2010 yılına kıyasla 2021'de sera gazı emisyonu yoğunluğunda yüzde 24, enerji yoğunluğunda ise yüzde 18 düşüş elde etti. Goodyear, küresel su tüketimini de 2020 yılına göre yüzde 17 azalttı.

Yuvarlanma direnci düşüyor

Gelişmiş Mobilite: Goodyear 2021 yılında yakıt verimliliğini artırmaya devam ederek, 2005 değerlerine kıyasla küresel tüketici lastiği portföyü içerisinde yuvarlanma direncini yüzde 32, lastik ağırlığında yüzde 8,8 azaltmayı başardı.

Goodyear’ın Adapazarı ve İzmit fabrikaları da 2021 yılında kurumun verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan çalışmalarının gerçekleştirildiği fabrikalar arasında yer aldılar. Goodyear’ın, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerde yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemine geçilmesiyle şirketin karbon ayak izi 260.000 MT'ye kadar azaltılması hedefleniyor. Adapazarı fabrikasında yağ sıcaklık otomasyonu, İzmit’te ise havalandırma ve su artıma sistemleriyle verimlilik ve tasarruf artarken, geri dönüşümle ilgili atılan önemli adımlara dikkat çekildi.

Editör: Akın Öcal