Sağlık Lojistik 500 Adet Scania Çekici Aldı Sağlık Lojistik 500 Adet Scania Çekici Aldı

Doğu-batı ve kuzey-güney ticaretinin merkezinde yer alan iki ülke olan yük taşımacılığını daha da dijitalleştirecek, ticareti ve bağlanabilirliği artıracak e-CMR protokolüne katıldı. Türkiye’nin önemli ticaret ortakları arasında yer alan Azerbaycan ve Türkmenistan, protokele katılmalarıyla 
Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği’nden yapılan açıklamaya göre (IRU) e-CMR evrak işlerini ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürüyor, idari işleri ve faturalama gecikmelerini ortadan kaldırarak teslimat yerlerindeki tutarsızlıkları azaltıyor. Protokol aynı zamanda tüm lojistik zincirinde şeffaflığı ve güvenliği geliştirerek, teslim alma ve teslimat bilgilerine gerçek zamanlı erişimle gönderileri izlemek için daha doğru veriler sağlıyor. e-CMR'nin dijital olduğu göz önüne alındığında, taşımacılık şirketleri bunu diğer hizmetlerle kolayca entegre edebiliyor. 
2008'den beri yürürlükte olan Birleşmiş Milletler eşya taşımacılığı sözleşmesinin (CMR Sözleşmesi) dijital versiyonu şu ana kadar 34 ülke tarafından onaylanarak kullanılıyor. 
Azerbaycan ve Türkmenistan’ın protokole katılması Hazar'a kıyısı olan beş ülkeden dördünün artık e-CMR'ye taraf olarak ulaştırma operasyonlarının güvenliğini ve şeffaflığını korurken uyumlaştırılmış standartlardan ve dijitalleşmeden yararlanma konusundaki güçlü niyetlerini göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. e-CMR'ye katılımın iki bölgesel geçiş merkezi olan Azerbaycan ve Türkmenistan'ın gelişen rotalar boyunca büyüyen mal akışını ve transit geçişini etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olması bekleniyor. 
2 Şubat 2023 tarihinde, Türk Devletleri Örgütü, IRU ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, “Bölgede CMR sözleşmesi ve e-CMR” konulu çevrimiçi bir çalıştaya ev sahipliği yapacak.
 

Editör: Akın Öcal