Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından; dengeli, bütünleşik, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacı ile Kombine Taşımacılık Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ başvurularının başladığı duyurulmuştu. İhtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren ve ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan Alışan Lojistik, Ocak ayında başvurusunda bulunduğu “Yeşil Lojistik Belgesi”ni almaya hak kazandı. Alışan’ın, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelerinin tetkiki neticesinde başvurusunun uygun olduğu tespit edildi ve belgenin sahibi olduğu kaydedilen açıklamada Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bizi ayakta tutan çalışmak ve üretmek. İlk günden bu yana deprem bölgesine hem Alışan olarak yardım seferleri düzenledik hem de müşterilerimizden gelen yardım tırı taleplerini karşıladık. Bir yandan elimizden geldiğince deprem bölgesine destek sunuyor bir yandan da çalışıp, üreterek ülkemiz için değer yaratmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Süregelen çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı görmek de bizi çok mutlu ediyor. Son olarak, geçtiğimiz Ocak ayında başvurusunda bulunduğumuz “Yeşil Lojistik Belgesi”ni Kombine Taşımacılık Yönetmeliği'nin 7.maddesinde belirtilen yeşil lojistik faaliyetlerini gerçekleştirerek almaya hak kazandığımızı öğrendik. Gururluyuz çünkü, ülkemizde bu belgeye sahip 2 markadan biri olduk.” dedi. 

TET Global Lojistik’ten Kadın Kamyon Sürücülerine Destek TET Global Lojistik’ten Kadın Kamyon Sürücülerine Destek


Damla Alışan sözlerine şöyle devam etti; “Biliyorsunuz ki sürdürülebilirlik konusu kimya sektöründeki uzmanlığımız nedeni ile bizim için çok hassas bir konu. Pek çok çevre dostu uygulamanın yanı sıra atıkların azaltılması ve bunların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi konusunda ciddi bilgi ve deneyime sahibiz. Aynı şekilde ilgili mevzuatın çıkartılması konusunda da önemli katkılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Karbon ayak izimizi düşürmek için yürüttüğümüz projelere ek olarak emisyonu düşük araçlarla filomuzu yenilemek üzere yaptığımız yatırımlarımız da her yıl artarak devam ediyor. Bu, bizim için önemli bir misyon. Zira, dünyamızı sonraki nesillere daha yaşanabilir şekilde bırakmanın hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz.”
Yeşil Lojistik Belgesi
"Yeşil lojistik faaliyetler" kapsamında işletmelerin yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren belge ve sertifikaya sahip olması, ‘Düşük Küresel Isınma Potansiyeli’ değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanması gerekiyor. Ayrıca işletmenin, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünü olan ISO 14001 ile Sera Gazı Emisyonları ve Giderilmesi Miktarının Belirlenmesi ve Raporlanması standardı olan ISO 14064 belgelerine sahip olması, Orman Genel Müdürlüğü’ne Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine ve ilişkin belgelere sahip olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.
 

Editör: Akın Öcal